Aurel VAINER Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 2012-prezent
DEPUTAT
ales la nivel naţional
Formaţiunea politică:
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
Grupul parlamentar:
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale  
Comisii permanente
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Delegatii ale Parlamentului României la organizatii parlamentare internationale:
Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana    membru

Subcategories