crt.
PL înregistrat laTitluStadiu
Camera
Deputaţilor
Senat
1. 102/02.03.2015 L503/09.09.2014 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România pe ordinea de zi
2. 156/02.03.2015 L548/09.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 101/2015
3. 168/04.03.2015   Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Lege 153/2015
4. 173/04.03.2015 L420/16.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
5. 174/04.03.2015 L421/16.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii pe ordinea de zi
6. 175/04.03.2015 L422/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă pe ordinea de zi
7. 185/04.03.2015 L504/09.09.2014 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir retrimis
la comisii
8. 193/05.06.2013 L137/07.05.2013 Propunere legislativă privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în registrul comerţului respinsă
definitiv
9.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituţiei României la comisii
10. 260/02.09.2013 L561/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale respinsă
definitiv
11. 272/03.09.2013 L557/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale respinsă
definitiv
12. 292/10.06.2014 L147/17.02.2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală Lege 171/2014
13. 306/10.06.2014 L77/04.02.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor pe ordinea de zi
14. 308/10.06.2014 L92/04.02.2014 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă "Constantin Brâncuşi" Lege 199/2015
15. 323/30.03.2015 L43/09.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ la comisii
16. 360/07.10.2013 L285/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 respinsă
definitiv
17. 384/29.04.2015   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 în reexaminare
18. 424/16.09.2014 L282/05.05.2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfăşurare a alegerilor şi a referendumului din România la comisii
19. 525/27.11.2013 L443/03.09.2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Scolii Ardelene Lege 93/2014
20. 542/02.12.2013 L441/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară Lege 38/2014
21. 579/15.12.2014 L370/02.06.2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
22. 597/19.12.2014 L385/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc respinsă
definitiv
23. BP319/16.04.2014 L503/09.09.2014 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România la Senat
24. BP375/26.03.2015   Propunere legislativă privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez la Senat
25. BP618/17.06.2015   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public la Senat
26. BP619/17.06.2015   Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare la Senat
27. BP639/19.06.2015   Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator la Senat
28. BP638/19.06.2015   Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat