Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 (PL-x 376/2011) (rămas pentru votul final) 

 

 

 

consultă fişa PL nr. 376/2011

 

Domnul Aurel Vainer:

 

 

 

Domnule preşedinte,

 

 

 

Stimaţi colegi,

 

 

 

Vreau să spun de la început că Grupul minorităţilor naţionale susţine întru totul acest proiect. Şi, ca atare, vom vota în unanimitate pentru el.

 

 

 

Două cuvinte în plus: de multă vreme avem nevoie în economia noastră care duce o foame teribilă de resurse financiare să punem în valoare economia cu ajutorul acestei formule foarte eficiente în multe locuri, parteneriatul public-privat. Dacă s-au adus clarificările cerute de practica Uniunii Europene, cred că facem un progres, un pas mare spre progres ca şi în România să nu fie doar o vorbă utilizarea metodei de investiţii şi de conducere a afacerilor prin parteneriat public-privat.

 

 

 

Ca atare, vă propun să fiţi de acord să adoptăm această lege extrem de necesară acum şi în viitor pentru economia României.

 

 

 

Vă mulţumesc.

 

 

 

Dezbaterea Proiectului de Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 445/2015) (rămas pentru votul final) 

 

 

 

consultă fişa PL nr. 445/2015

 

Domnul Aurel Vainer:

 

 

 

Bună ziua, stimate domnule preşedinte de şedinţă!

 

 

 

Stimaţi colegi şi colege,

 

 

 

E o chestiune de procedură. Dacă vreţi, mai mult de limbaj.

 

 

 

Eu cred că trebuie să ştim să ne alegem cuvintele. Să nu aruncăm cu cuvinte grele. Iată, am auzit acum că sistemul actual a fost o monstruozitate.

 

 

 

Noi toţi, din sală, suntem rezultatul monstruozităţii. Aşadar, rog foarte mult, în limita în care este posibil, dezbaterea este vioaie, dar să alegem cuvintele potrivite.

 

 

 

Cred că e o jignire totală la adresa acestui Parlament, aşa cum este el.

 

 

 

Mulţumesc. (Aplauze.)

 

 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii (PL-x 193/2014) (rămasă pentru votul final)

 

consultă fişa PL nr. 193/2014

 

 

 

Domnul Aurel Vainer:

 

 

 

Domnule preşedinte,

 

 

 

Stimaţi colegi,

 

 

 

Vă asigur că voi fi numai la obiect, aşa cum fac mereu, vorbesc la obiect.

 

 

 

De data aceasta subiectul obiectului este foarte important. Noi suntem printre primele ţări din Europa care au adoptat o lege clară în problema condamnării rasismului, antisemitismului, xenofobiei şi a consecinţelor celui de-al Doilea Război Mondial.

 

 

 

Această lege însă, aşa cum toţi creştem în vârstă, a crescut în vârstă, a îmbătrânit puţin, sau nu am fost atât de pregătiţi atunci să o facem perfectă. Şi aşa că iniţiativa... şi mulţumesc iniţiatorilor, domnul senator Crin Antonescu şi fostul deputat Scutaru, care au făcut proiectul de lege care a fost şi judecat, întors pe toate feţele, la Senat şi la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. Nu am decât să susţin această nouă formă a legii, care aduce importante clarificări şi mai ales dă curs aplicării prevederilor de justiţie şi drept. Până acum şchiopăta în anumite privinţe.

 

 

 

Aşadar, eu vă rog să susţinem şi să votăm această lege, mai ales în condiţiile în care, în Europa, în special, este o recrudescenţă a xenofobiei şi a antisemitismului, a negării holocaustului.

 

 

 

E un fapt de onoare, de dreptate şi vă mulţumesc tuturor că vă alăturaţi acestui mesaj al meu de a vota legea.

 

 

Mulţumesc în mod special Comisiei juridice pentru munca pe care a depus-o.

 

 

Vă mulţumesc şi succes.