Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PL-x 354/2015). (rămas pentru votul final) 

 

consultă fişa PL nr. 354/2015

 

Domnul Aurel Vainer:

 

Domnule preşedinte de şedinţă,

 

Stimate colege deputate,

 

Stimaţi colegi deputaţi,

 

Am venit la tribună pentru a susţine şi a recomanda, din punctul nostru de vedere, că facem o treabă bună să votăm această lege. Grupul minorităţilor naţionale îl votează fără reţinere.

 

Aş dori să spun că de multă vreme aşteptăm repunerea în funcţiune cu adevărat a acestui organism de consultare şi aviz extrem de important la elaborarea şi aprobarea legilor cu caracter economic şi social. Este o instituţie, un organism foarte important pentru democraţia şi transparenţa legilor.

 

Aşadar, vă rog să fiţi de acord să votăm acest proiect de lege.

 

Dar, în sfârşit, să avem un Consiliu Economic şi Social care funcţionează. Fără hopuri, fără greutăţi şi să îşi exercite cu adevărat rolul, aşa cum este stabilit în legea generală şi în legea care îmbunătăţeşte acum organizarea şi funcţionarea.

 

Vă mulţumesc pentru atenţie.