Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România (PL-x 713/2015). (rămas pentru votul final) 

 

consultă fişa PL nr. 713/2015

 

Domnul Aurel Vainer:

 

Stimate colege,

 

Stimaţi colegi,

 

Domnule preşedinte de şedinţă,

 

Aş dori să vă spun câteva cuvinte despre acest Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei privind retrocedările bunurilor comunitare şi ale cultelor.

 

Câteva lucruri. De mai multă vreme suntem într-un dialog cu Autoritatea Naţională pentru Restituire a Proprietăţilor pentru lucrarea în mai bine, desfăşurarea mai bună a lucrărilor privind retrocedarea bunurilor care, aşa s-a stabilit prin legislaţia românească, că revin cultelor şi comunităţilor minorităţilor naţionale.

 

A fost un proces de dialog. A durat şi am convenit un număr de amendamente care s-au trecut, s-au adoptat mai întâi de Senat şi apoi s-au dezbătut, pe larg, la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor. Este un început de îmbunătăţire mai substanţială a legislaţiei în materie. Nu se poate face aşa, dintr-o dată, renunţăm la asta, introducem aceea... Cert e că legislaţia actuală s-a depărtat mult de Legea nr. 247 care are restitutio in integrum şi tot ceea ce doriţi dumneavoastră.

 

Din păcate, au fost evoluţii nefericite şi la Autoritatea Naţională. Cunoaşteţi problemele de corupţie care s-au găsit şi s-au administrat acolo şi atunci este o mare reţinere la aparatul Autorităţii Naţionale şi la primării să continue procesul. Prin acest proiect care aduce câteva îmbunătăţiri binevenite, de pildă, am să vă spun una importantă: în cazul minorităţilor naţionale organizaţia existentă, centrală care reprezintă minoritatea are în spate o activitate de decenii ale altor organizaţii. I se acordă calitatea de beneficiar de drept al celor care au recunoscută continuitate. Şi pentru Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România este un lucru foarte important, pentru că în perioada interbelică au funcţionat numeroase asociaţii, fundaţii, epitropii şi aşa mai departe care au lăsat aceste bunuri celor care există astăzi.

 

Aşa că, din punctul nostru de vedere, al minorităţilor naţionale care au formulat acele amendamente şi nu au fost preluate decât trei din opt a rămas că, împreună cu Comisia juridică, ne vom constitui într-un grup de lucru care va introduce o propunere legislativă de măsuri mai cuprinzătoare privind îmbunătăţirea şi accelerarea procesului de restituire.

 

Eu fac un apel la autorităţile publice să lucreze cu intensitate şi, în acelaşi timp, Guvernul viitor, că acum vorbim de un guvern viitor, să găsească cele mai bune soluţii pentru a accelera procesul, pentru că e un drept constituţional. Proprietatea nu numai că este respectată, este garantată de statul român, dar dacă nu poţi să revii la calitatea de proprietar este o împiedicare a unui drept constituţional. De aceea, eu fac un apel pentru conducerea ţării ca, într-un viitor apropiat, să se adopte măsuri fundamentale în ceea ce priveşte procesul de restituire a bunurilor preluate ilegal, abuziv de autorităţile statului din anii comunismului şi de autorităţile statului din anii regimului totalitar antonescian.

 

Vă mulţumesc foarte mult.

 

Eu voi vota pentru şi susţin nevoia votării acestui proiect de lege de aprobare a ordonanţei, cu amendamentele admise în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în raportul prezentat.

 

Vă mulţumesc.