Domnul Aurel Vainer:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Doamnă ministru,

Stimate colege şi stimaţi colegi deputaţi,

Subiectul de astăzi e pe cât de important, pe atât de vast şi de complex. E greu ca într-o oră să discutăm marile probleme ale mediului de afaceri şi ale rolului sistemului fiscal, al fiscalităţii, al pieţei financiare într-un mediu de afaceri.

În lumea de astăzi, fără bani nu se fac afaceri, fără bani mulţi investiţi în afaceri, iar nu se fac afaceri. De aceea, sistemul fiscal, care e principalul colector de venituri pentru bugetul statului, trebuie să acţioneze ca un factor stimulator al economiei, nu ca o piedică.

Să ne imaginăm un cal care merge pe câmp să pască şi are o legătură la picioare. Ce poate el să pască? Cât e teritoriul lui? Cum poate să se mişte? Or, Codul fiscal, de aceea a fost gândit. Eu cunosc istoria economiei româneşti postdecembriste. Apariţia Codului fiscal a fost o revoluţie în economia noastră, aşa s-a dorit!

În primul rând, să concentrăm multitudinea de reglementări financiare fiscale într-un singur loc, într-un buchet, ca un buchet de flori. Dar un buchet de flori trebuie să miroasă mai bine, pentru că e buchetul. Or, dacă noi lăsăm acest Cod fiscal pe seama oamenilor care îl aplică fracţionat, fără credibilitate... De aceea s-au enunţat aici câteva principii: credibilitate, seriozitate, poate că-i mai important decât orice, predictibilitate, profesionalism. Dacă noi nu o să avem în sistemul fiscal oameni într-adevăr pricepuţi în domeniul fiscalităţii nu vom avea rezultate. Nu vreau să dau lecţii şi să fac lecţii, dar cred că ministrul finanţelor, lucrând cu un cont fiscal care i s-a atribuit, l-a primit... să fie foarte bine analizat, pentru a găsi acele puncte care pot deveni puncte forte în Codul fiscal românesc, astfel încât el să contribuie cu adevărat la stimularea economiei. Şi mă refer doar la acest element de predictibilitate. El nu se poate asigura decât dacă avem un sistem de cunoaştere exactă a fenomenelor din economie, Ministerul Finanţelor are Institutul de Prognoză în subordine. Să vedem, să vină Institutul de Prognoze cu prognoze foarte la zi, ca să ştim încotro ne îndreptăm.

Şi, în sfârşit, cred eu că este important să aibă un continuu dialog cu mediul de afaceri. A existat o practică la Ministerul Finanţelor cu ani în urmă, nu ştiu dacă mai este, o comisie de dialog social, unde lună de lună se întâlneau factori importanţi ai mediului de afaceri cu Ministerul Finanţelor.

Ceea ce ştiţi dumneavoastră din birouri ştiu altfel şi poate mai bine oamenii din lumea afacerilor. Aşadar, doamnă ministru, nu e o misie uşoară pentru dumneavoastră, dar dacă aveţi dorinţa certă de a face din Codul fiscal un instrument al creşterii economice, nu o piedică economică, haideţi să facem..., probabil, vor fi necesare măsuri de îmbunătăţire al legislaţiei, iar Parlamentul, comisiile sale de specialitate pot fi elemente de prim ordin, de prim ajutor.

Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie.