Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 740/2015). (rămas pentru votul final)Domnul Aurel Vainer:


Salut pe toată lumea.


De ce iau cuvântul? În această ordonanţă este o prevedere foarte importantă referitoare la Codul fiscal pe care l-am votat nu demult. A apărut o inadvertenţă, ca să mă exprim elegant. Nişte măsuri, facilităţi fiscale care au fost acordate beneficiarilor Ordonanţei nr. 35, ca şi Legii nr. 118 au fost eliminate. Adică, cei care au suferit în anii comunismului au rămas cu scutirile, cei care au suferit din motive etnice în anii regimurilor Antonescu şi aşa mai departe nu au mai fost cuprinşi cu scutiri. Se crea o nedreptate socială, o discriminare, o inegalitate.


Grupul minorităţilor naţionale a depus un amendament pentru reintroducerea situaţiei de egalitate şi de nediscriminare între cele două categorii de beneficiari.


Comisia pentru buget, finanţe şi Ministerul Finanţelor Publice au înţeles motivele, raţiunea şi normalitatea şi s-a propus prin această propunere legislativă de aprobare a ordonanţei să se corecteze şi acest lucru.


Eu vă mulţumesc tuturor, în primul rând, Ministerului Finanţelor, care a înţeles mesajul nostru, mulţumesc Comisiei pentru buget, finanţe şi mulţumesc anticipat colegilor deputaţi care trebuie să urmărească în toate starea de normalitate şi în niciun caz de discriminare.


Atât am avut de spus. Votăm pentru şi Grupul minorităţilor naţionale.


Mulţumesc.