O retrospectivă recentă a activităţilor deputatului şi preşedintelui F.C.E.R. dovedeşte multitudinea, diversitatea preocupărilor, devotamentul pentru binele ţării şi al obştii noastre, preţuirea de care se bucură comunitatea evreilor din România la nivel naţional şi internaţional. De menţionat:

 

          participarea la lucrările în plen şi pe comisii ale Parlamentului;

          alegerea sa recentă ca vicepreşedinte al Comisiei de Politică Economică, Reformă şi Privatizare şi preşedinte al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii Mediterana;

          intervenţia la masa rotundă „Sinagoga Mare – pagini de istorie, Iaşi”  şi decernarea de Medalii de Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România” unor personalităţi invitate la evenimentul Watch Day din Iaşi, desfăşurat sub auspiciile Word Monuments Fund (WMF);

          vizita la CE Galaţi;

          primirea unor prestigioase distincţii acordate de Universităţi din Arad şi Oradea; 

          participarea la sesiunea jubiliară „150 de ani de la fondarea Curţii de Conturi”;

          monitorizarea lucrărilor de reabilitare a Sinagogii din Tulcea şi de restaurare a Templului Coral din Bucureşti;

          participarea la lucrările board-ului lărgit al Congresului Evreiesc European;

          acordarea de sprijin la oficialităţi române a unor solicitări făcute de unii membri ai comunităţilor şi de israelieni activând în România;

          discursuri la Festivalul „Avram Goldfaden”, organizat de Institutul Cultural Român;

          participarea la sărbătorirea, de la Paris, a centenarului înfiinţării American Jewish Distribution Committee ( Joint).

          Dr. Aurel Vainer a luat parte la alegerea conducerilor la Banca Naţională a României, Societatea Română de Radiodifuziune, Televiziunea Română. De asemenea, a participat la prezentarea de către preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a delegaţiei Senatului SUA, condusă de senatorul John McCain. Domnia sa a avut o participare expresă la lucrările Comisiei de Politică Economică, Reformă şi Privatizare şi ale Comisiei de Buget, Finanţe, Bănci de la Camera Deputaţilor şi Senat. La 17 iunie a.c., deputatul F.C.E.R. a fost ales în unanimitate de voturi vicepreşedinte al primei Comisii din cele sus-amintite.

          În cadrul Programului Watch Day, iniţiat de WMF, Sinagoga Mare din Iaşi, în curs de restaurare, a primit fonduri speciale pentru finalizarea lucrărilor. Marcarea evenimentului a fost proiectată şi coordonată de directorul adjunct al CAPI, arh. Lucia Apostol, împreună cu preşedintele CE Iaşi, ing. Abraham Ghiltman. În incinta Sinagogii Mari, aflată în şantier, a avut loc un concert susţinut de „Nigun Klezmer Band” – Iaşi iar elevi ai Şcolii de Arte Plastice din oraş au concurat pentru Proiectul „Sinagoga”. La deschiderea evenimentului au participat oficialităţi de stat, reprezentanţi ai proiectantului şi ai executantului lucrărilor de restaurare, lideri ai F.C.E.R. şi ai CE Iaşi, personalităţi culturale, oaspeţi din ţară şi din străinătate, membri ai comunităţii ieşene. Comunicarea prezentată la lucrările mesei rotunde de preşedintele F.C.E.R. despre rolul acestui locaş de cult în istoria comunităţii ieşene, s-a bucurat de bune aprecieri. În cadrul festivităţii, domnia sa a conferit Medalia de Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România” reprezentantei WMF, Sarah Sher, prefectului Judeţului Iaşi, ing. Romeo Olteanu, viceprimarului Municipiului Iaşi, ing. Mihai Chirică, preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei.

          Preşedintele F.C.E.R. s-a întâlnit cu conducerea CE Galaţi în vederea organizării şi desfăşurării actualei ediţii a Programului „Bereshit” în această comunitate, program realizat de F.C.E.R. şi Centrul Comunitar Evreiesc. Printre exponatele Muzeului Evreilor din Galaţi, în curs de amenajare la Templul Meseriaşilor, pe care l-a vizitat, a remarcat prezenţa unui exemplar din Talmudul Babilonean şi documente de mare valoare din istoria comunităţii gălăţene.

          Cu prilejul participării la aniversarea a 180 de ani de la fondarea Sinagogii Neologe din Arad, preşedintelui F.C.E.R. i-a fost decernată, din partea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Diploma „Prieten al Centrului de Studii Iudaice din Arad”. În cadrul comemorării, la Oradea, a 70 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord, Universitatea orădeană i-a conferit Diploma de Excelenţă.

          Participarea la sesiunea jubiliară dedicată împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi din România, i-a prilejuit numeroase contacte cu reprezentanţi ai vieţii economice, politice româneşti, contribuţia evreilor din România la dezvoltarea ţării bucurându-se de cuvinte de laudă. 

          O preocupare constantă a preşedintelui F.C.E.R este supravegherea lucrărilor, în curs de finalizare, de reabilitare a Sinagogii din Tulcea şi a lucrărilor de restaurare a Templului Coral - Bucureşti, inclusiv, primirea de finanţări necesare de la autorităţile centrale din Capitală, Fundaţia „Caritatea”, Joint.

          Reuniunea lărgită a conducerii Congresului Evreiesc European, de la Bruxelles, la care a luat parte preşedintele şi deputatul F.C.E.R., i-a oferit posibilitatea stabilirii a numeroase contacte cu personalităţi ale vieţii evreieşti europene.

          Deputatul F.C.E.R. a sprijinit, la Secretariatul General al Guvernului României, Ministerul de Justiţiei şi Ministerul de Interne, solicitări în probleme de natură juridică şi administrativă făcute de unii membri din comunităţi şi de israelieni cu activităţi în România, în vederea soluţionării lor.

          Discursurile rostite de preşedintele F.C.E.R. în cadrul Festivalului „Avram Goldfaden”, organizat de F.C.E.R., CEB, în colaborare cu Institutul Cultural Român din Capitală, s-au bucurat de succes la public. Dr. Aurel Vainer a apreciat performanţele artistice ale formaţiilor muzicale „Hakeşet” – Oradea  şi „Bucharest Klezmer Band” – Bucureşti, aplaudate de spectatori tot în cadrul Festivalului.

          În cadrul sărbătoririi unui centenar de la înfiinţarea organizaţiei American Jewish Distribution Committee (Joint), festivitate la care F.C.E.R. a fost reprezentată de preşedintele Federaţiei, colaborarea între F.C.E.R. şi Joint, iniţierea şi implicarea în parteneriat a unor proiecte privind promovarea identităţii iudaice, activităţii de cult mozaic, educaţiei iudaice în România s-au bucurat de frumoase aprecieri.

 

IULIA DELEANU